Khóa cửa điện tử khách sạn tích hợp đầu đọc thẻ Demax HSL606S

3.360.000